Cookiebot - genindlæs side

– Plugins der blokerer cookies, kan medføre, at indhold ikke vises selvom brugeren giver samtykke. Det kan fx være et problem ved indlæsning af iframes.

Problemstilling

I eksemplet bliver en iframe ikke indlæst, da den er blokeret af cookie-pluginnet. Ved samtykke genindlæses siden ikke, og derfor vises iframens indhold ikke.

Løsning

Få siden til at blive genindlæst, når brugeren har givet samtykke. Det kræver at noget skal få det til at ske, fx et script (en stump kode).

Cookiebots løsning

Cookiebot har et simpel løsning, som blot handler om, at indsætte et script på den aktuelle side. Scirptet kan have flere formål:

  • Genindlæse side ved samtykke.
  • Genindlæse side ved afslag af samtykke.
  • Genindlæses side ved et af begge valg, beskrevet overover.

Log ind for at læse videre

Eksempel: Genindlæs ved samtykke / accept:

CookiebotCallback_OnAccept = () =>
Cookiebot.changed && document.location.reload();

Eksempel: Genindlæs ved afvisng:
CookiebotCallback_OnDecline = () => Cookiebot.changed && document.location.reload();
Eksempel: Genindlæs ved enhver type accept:
window.addEventListener(‘CookiebotOnConsentReady’, () => { Cookiebot.changed && document.location.reload(); })

Disse scripts er såkaldte callbacks (tilbagekald). Det er lige meget, hvor du placerer scriptet på den aktuelle side.

Husk at føje scripts tags uden om koden.

Elementor og Cookiebot

Eksemplet til højre viser, hvordan det kan sættes op i Elementor, når man bruger Cookiebot.

Cookiebot, callback (genindlæs) eksempel

Læs mere

Læs mere om cookiebot – genindlæs side på cookiebots egen hjemmeside:

Direkte link (på engelsk).

Flere kurser

Vi udvikler hele tiden flere kurser.

Kontakt os for mere info.